gløder

For English, scroll downSkrevet af Maiken P. Rais d. 13.07.18

Når flammerne i et bål brænder ud, er der altid gløder tilbage.

Og gløderne, de er bålets hjerte.


For hvis du puster på dem

Roder rundt i dem

Eller putter mere brænde på,

Så liver bålet op igen.

Og sådan kan det blive ved og ved og ved.


Husk på det når nogen går bort,

For det er det samme med døden.


Livet er flammerne der blafrer i et hvis stykke tid

Og så går de ud – det er der vi dør.


Men minderne er lige som gløderne;

Så længe du mindes,

Taler om minderne,

Putter brænde på,

Holder du liv i bålet – så holder du liv i den afdøde.


Så husk på, uanset hvor små flammerne er,

Og hvor mørkt det bliver når de går ud,

Vil gløderne,

Minderne,

Altid på lyset til at skinne.

embersWritten by Maiken P. Rais - 13.07.18

When the flames in a bonfire burn out, there is always embers left.

They are the heart of the bonfire.


Because if you blow on them,

Stir in them,

Or put more firewood on,

The bonfire will come back to life.

And so, it can go on and on and on.


Remember that when someone passes away,

Because it’s the same with death.


Life is the flames that flutter for a while

And then they burn out – that is where we die.


But the memories are like the embers;

As long as you remember,

Talk about the memories,

Put on more firewood,

You keep the bonfire alive – you keep the deceased alive.


So, keep that in mind, no matter how small the flames are

And how dark it gets when the burn out,

The embers,

The memories,

Will always make the light shine.