ER DET EN DRØM?

27.04.09Novellen handler om en pige der har mistet sin storebror. Hele byen - ja selv hendes forældre - bebrejder hende storebrorens død. Men var det hendes skyld?

Læs hele novellen under billedet...


This is an HTML element (Click to edit)